Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ikraftträdande datum: 01-Feb-2024
Senast uppdaterad: 05-Feb-2024

Denna integritetspolicy beskriver policyerna för Byeks kök och inredning ab, Månskensvägen 52, Saltsjö-Boo 13239, Sverige, mejl: info@byeks.se, telefon: 070-488 41 84 på samlingen, användning och avslöjande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( https://byeks.se ). (tjänsten"). Genom att komma åt eller använda de Service, du samtycker till insamling, användning och utlämnande av dina uppgifter i enlighet med detta Integritetspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen gå inte åt eller använd tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan eventuellt förhandsmeddelande till dig och kommer att lägga upp det reviderade Sekretesspolicy för tjänsten. Den reviderade policyn kommer träda i kraft 180 dagar från det att reviderad policy publiceras i tjänsten och din fortsatt åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integriteten Politik. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granska den här sidan.

 1. Hur vi använder din information:

  Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig i följande syften:

  1. Marknadsföring/ PR
  2. Rekommendationer
  3. Insamling av kundfeedback
  4. Upprätthåll T&C
  5. Bearbetning av order
  6. Support
  7. Administrations info
  8. Riktad reklam
  9. Hantera kundorder
  10. Hemsidesskydd
  11. Tvistlösning

  Om vi ​​vill använda din information för något annat syfte kommer vi att be dig om samtycke och vilja använd din information endast när du tar emot din samtycke och då, endast för syftet(en) för som ger samtycke om vi inte är skyldiga att göra annars enligt lag.

 2. Hur vi delar din information:

  Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje part utan att begära ditt samtycke, utom under begränsade omständigheter enligt beskrivningen Nedan:

  1. Analytics

  Vi kräver att sådan tredje part använder personlig information vi endast överför till dem för det ändamål för vilket det överfördes och att inte behålla den längre än vad som krävs för uppfylla nämnda syfte.

  Vi kan även avslöja din personliga information för följande: (1) att följa tillämpliga lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk bearbeta; (2) för att genomdriva dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara till påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot eventuella tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vår företag slås samman eller förvärvas med annat företag kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 3. Dina rättigheter:

  Beroende på vilken lag som gäller kan du ha en rätt att få tillgång till och korrigera eller radera din personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter data, begränsa eller invända mot det aktiva bearbetning av dina uppgifter, be oss att dela (port) din personliga information till en annan enhet, dra tillbaka ditt samtycke som du gett oss till behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål med en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevant enligt gällande lagar. Till utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@byeks.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

  Observera att om du inte tillåter oss att hämta eller behandla de personuppgifter som krävs eller dra tillbaka samtycket att behandla detsamma för nödvändiga ändamål kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information eftersöktes.

 4. Cookies Etc.

  För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårning teknologier, se vår Cookiepolicy.

 5. Säkerhet:

  Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontrollera. Men med tanke på de inneboende riskerna, vi kan inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller garantera säkerheten för all information du överför till oss och du gör det på egen risk.

 6. Klagomål/dataskyddsombud:

  Om du har några frågor eller funderingar angående behandling av din information som är tillgänglig hos oss kan du maila vår klagomålshandläggare på byeks kök och inredning ab, Månskensvägen 52, mejl: info@byeks.se. Vi kommer att hantera dina problem i enlighet med tillämplig lag.

Privacypolicy genererad med CookieYes.